Виховна діяльність на кафедрі іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією регламентована такими державними, регіональними й локальними документами:  «Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті», Законом України «Про освіту» (від 05.09.2017 № 2145-VIII), Законом України «Про вищу освіту» (зі змінами внесеними відповідно до Закону № 849-IX від 02.09.2020), «Законом України про фахову передвищу освіту», Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (від 7 грудня 2017 року № 2229-VIII у редакції від 01.01.2020), Законом України № 1433-IV від  04.02.2004 «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю), наказом Міністерства охорони здоров’я України №687 від 27.11.2008 «Про покращення виховної роботи у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти, науково-дослідних установах і закладах охорони здоров’я», «Концепцією національного виховання студентської молоді» МОН України,  Статутом УМСА.