За кафедрою іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією закріплені обов’язкові  й  вибіркові компоненти, наявні в Освітньо-професійних програмах "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Громадське здоров’я" (другий (магістерський) рівень вищої освіти), Освітньо-наукових програмах "Стоматологія", "Медицина", "Біологія" (третій (освітньо-науковий) рівень), Освітньо-професійних програмах "Сестринська справа" і "Парамедик" (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти).