Історія кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією починає відлік з 1931 р. – зі створення в Харкові стоматологічного інституту. До 1967 р. (харківський період) кафедру очолювали Е. О. Маєвська, О. О. Білецька. З 1967 р. (початок полтавського періоду) по 1978 р. кафедрою завідувала кандидат педагогічних наук, доцент Є. Є. Юдіна. У цей період на кафедрі працювали к.філол.н В. О. Вюльфінг, Г. О. Краковецька, старші викладачі Е. П. Шахов, Б. М. Шевченко, Н. О. Данилюк, Є. В. Тутолміна й ін.У 1976 р. був виданий наказ Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР про призначення кафедри іноземних мов Полтавського медичного стоматологічного інституту опорною серед кафедр іноземних мов вищих навчальних закладів м. Полтави. Колектив кафедри організовував методичні семінари і засідання, в яких брали участь викладачі вищих і середніх навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл Полтави та Полтавської області. У 1977 р. згідно з рішенням Міністерства охорони здоров’я на базі кафедри була проведена конференція з питань методики викладання іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах. З 1978 р. по 1995 р. кафедру очолював кандидат філологічних наук доцент, «Відмінник вищої школи СРСР» В. С. Алексеюк. Віталій Степанович не лише завідував кафедрою, але брав активну участь у громадському житті академії: був деканом факультету громадських професій, проректором інституту з виховної роботи, лектором республіканської категорії товариства «Знання». У цей період на кафедрі працювали Т.Г. Баранова, Е. П. Шахов, Л. М. Бабаш, В. В. Мухіна, Р.В. Шиленко, Г. О. Краковецька й ін. На початку 90-х років на кафедру прийшли молоді викладачі І.М. Сологор, О.М. Бєляєва, І.В. Знаменська, І.В. Роженко. З 1995 р. по 2005 р. кафедру іноземних мов очолювала доктор філологічних наук, професор В. К. Зернова, яка у 1992 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня філологічних наук у Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова. У 1995 р. В. К. Зернова отримала вчене звання професора. Під керівництвом проф. В. К. Зернової на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук захистили дисертації І. М. Сологор, В. Г. Костенко, І. В. Знаменська. З 2005 р. по 2014 р. кафедру очолювала кандидат філологічних наук доцент І. М. Сологор, яка нині продовжує активну наукову і педагогічну діяльність. Упродовж майже 30 років секцію латинської мови та медичної термінології очолювала к.філол.н., доц. Краковецька Г.О. Галина Олексіївна була членом Всесоюзної координаційної ради з латинської мови та медичної термінології, неодноразово брала участь в роботі міжнародних, всесоюзних та республіканських конференцій. Галина Олексіївна була автором понад 80 наукових праць. Коло її наукових інтересів охоплювало значну кількість мовознавчих проблем. У різні періоди своєї діяльності вона досліджувала етимологію та семантику термінів. Велику увагу вона приділяла культурі мовлення медичних працівників, проблемам виховання студентської молоді та здорового способу життя. Специфічною рисою науково-методичної спадщини Г.О. Краковецької був тісний зв’язок термінологічної латини з просвітницькими, культурологічними, деонтологічними аспектами викладання латинської мови у вищі медичній школі. За сумлінну працю Галина Олексіївна була нагороджена знаком «Відмінник охорони здоров’я» (1967), а також медаллю «Захисник Вітчизни». У 2000 р. рішенням Вченої ради Г. О. Краковецьку було обрано почесним професором УМСА. Науковий та творчий злет Галини Олексіївни припадає на останнє десятиліття її життя. Саме в цей період побачили світ такі її праці як «Латинская терминология по топографической анатомии и оперативной хирургии» (1991), “Noli nocere”, (1995), підручник «Латинский язык. Рецептура. Клиническая терминология» (співавтори проф. Бобирьов В.М. і ст. викл. Бєляєва О.М., 1999). Видання практикуму з топографічної анатомії та оперативної хірургії викликало схвалення та зацікавленість у викладачів різних медичних спеціальностей, що засвідчило безперечну практичну вагомість питань, висвітлених автором. “Noli nocere” праця, у якій сконцентровані та творчо опрацьовані основні принципи гуманізації та гуманітаризації медичної освіти, висвітлені профілактичні та деонтологічні принципи античної медицини. Галина Олексіївна Краковецька була не лише знаним науковцем, чиї працелюбність, наполегливість і потяг до знань вражати усіх, кому пощастило спілкуватися з нею, але й прекрасних педагогом, якого досі пам’ятає не одне покоління випускників УМСА. З 1998 р. по 2004 р. секцію латинської мови очолювала доктор філологічних наук, професор М. І. Майстренко. Мирослава Іллівна досліджувала питання впливів античної культури й літератури зокрема на творчість кращих представників української літератури. З 2004 по 2014 р. секцію латинської мови та медичної термінології очолювала к.пед.н., доц. Бєляєва О.М., яка виховала плеяду переможців Всеукраїнських і Міжнародних олімпіад з латинської мови.  Доц. Бєляєва О.М. очолює кафедру іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією з 03.07.2014 р. Під її керівництвом кафедра стала однією з провідних серед однопрофільних кафедр закладів вищої медичної освіти.